• تفکر؛ شاداب، شوخ، لذت بخش و به صورت یک بازی می تواند به ما عادت تفکر آسان را بدهد.
 • فرآیند و پروسه تفکر، مهمتر از تمرین کردن است، یعنی کیفیت به کار بردن تکنیک ها مهمتر از کمیت تفکر می باشد. و برای رسیدن به کیفیت باید تمرین کمیت زیاد و زیادتر شود و معجزه کیفیت از وجود کمیت حاصل می شود.
 • ساده و عملی بودن بسیار مهمتر از عالی و جامع بودن است.
 • انضباط در آموزش «مهارت تفکر» بسیار مهم است زیرا احساس پیشرفت ما را مشخص می کند و …
 • نظم زمانی، در انجام تفکرما را از کنکاش فکر و اندیشه باز می دارد، و تفکر خالص‌تری را برای هر مقطع تکنیکی و هر فن جدا می سازد.
 • نظم برای تمرکز در زمان خاص هر تکنیک، اندیشه ها را مرتب می نماید.
 • جدیت در زمان و وقت‌گذاری برای هر بخش از نوع تفکر و اندیشه، یکی از مهمترین عوامل تمرکز فکر و حواس ما جهت رسیدن به نتیجه مطلوب است.
 • اگر جدیت و زمانبندی مشخص رعایت شود، تمرکز فکری حاکم می شود و پراکندگی ذهن و فکر، باعث دلسردی، بی هدفی، و آشفتگی روزمره فکر می شود.
 • برای خردمندی و اندیشمند بودن باید پذیرش داشت که “بود و نبودها” را ببینیم.
 • ساختارهای فکری هر لحظه با تجربه های جدید احساسات و افکار قابل تغییراند، همانطور که باران های مختلف بستر رودها را تغییر می دهند.
 • این دفتر یک ابزار هدایت توجه برای فکر کردن است لذا در هر شرایطی آن را به کار نبرید مگر آنکه در مورد موضوع و مسئله مشخصی به صورت کامل از این ابزار استفاده نمایید.
 • بعد از مدتی تمرین به صورت ناخودآگاه، سیستم مغزی و تفکری شما تغییرات بسیاری دارد که روی ذهن و سلامت جسمی شما نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.
 • ما یا مجبور به تفکر هستیم یا نه! ما یا ترجیح می دهیم فکر کنیم یا نه!
 • در صورت اجبار برای دستیابی به راههای بهتر و عملی تر از ابزار تفکر استفاده می کنیم و این ابزار از فشار اجبار ما کم می کند. یا اگر هم مجبور به تفکر نباشیم برای واکاوی امورات جاری خود، اهداف و برنامه های در حال اجرا و نیز برای لذت بردن از عملکردمان از این ابزار تفکر استفاده می کنیم. این ابزار، مشورتها و رایزنی با خودمان یا دیگران را موثر و مفید می کند. در نهایت هر چه مهارت های تفکر را بهتر یاد بگیریم، کمتر گرفتار خواهیم شد و کمتر ناچار و مجبور می شویم و آن گاه فقط آرزویمان «می خواهم فکر کنم» است تصویرفوق مربوط به سالنامه مدیریت موثراست که چندین سال برای سفارش دهنده خاص تولیدکردم

 • فکر عملی مؤثر برای جلسات
 • در جلسات مختلف رسمی یا غیررسمی جهت تفکر یا تصمیم گیری برای موضوعات خاص یا عام در یک سیستم، موسسه، شهر، کشور، یا کار گروهی بیشتر زمان جلسه به تفکر انتقادی یا احساسی در پیرامون یک موضوع خاص می گذرد که بعد از ساعت ها بحث، شاید دقایقی تفکر انجام می شود و آن هم با دید و نگرشی ساده‌انگارانه یا سخت گیرانه مفرط. اما این ابراز تفکر به منظور استفاده همه جانبه از تفکر در زمان بسیار کم و بهره وری از حداکثر نظرات و اندیشه ها و زمان مفید به صورتی لذت بخش، پویا و غیروابسته به «منییت» و «فردیت» افراد، همراه با در نظر گرفتن همه ایده‌ها، نظرات و احساسات افراد مسئول در جلسه است.
 • ابزار تفکر به ما عادت خودآگاهانه و خودکار دیدن، مسائل از جوانب مختلف را می دهد به گونه ای که در زمان عدم دسترسی به ابزار تفکرهم، این عادت خوب ذهن ما را به ابزار تفکر، تبدیل می کند و به کشف و بصیرت و بینش فراوان در احاطه مسایل دست می یابیم. این دفتر یک ابزار «هدایت توجه» مهم و مفید است که تمرکز ما را منظم، طولانی و مفید می کند.

 • به گونه ای که بار سنگین گیجی، عجله، ابهام و تنش های ناشی از «تفکر خسته کننده» را از دوش ما بر می دارد.
 • برای استفاده مفیدتر از این شیوه باید توجه کنیم که این ابزار مانند قالبی است که اجزاء گوناگون در آن ریخته می شود تا طرح مورد نظرتان به دست آید، برای این منظور باید اصول خاصی را جهت هدایت تفکرمان رعایت کنیم.
 • «ابزارتفکر بهروزی» یک ابزار مهم کاربردی جهت بالا بردن اعتماد به نفس است. یعنی شناخت تفکر و استفاده از ابزارهای آن، نگریستن به جنبه های مختلف وجودی‌مان باعث شناخت نفس ها (EGO) و منیت و فردیت های گوناگون درونی‌مان می شود که در عمل اعتماد به هر کدام از این نفس ها به علت ماهیت کارکردشان باعث افزایش کیفیت اعتماد به نفس کلی خودمان می‌شود.
 • این اعتماد به نفس ما را یاری می دهد که نگرش خوب و مثبتی نسبت به خودمان به عنوان یک فرد اندیشمند و توانمند، جهت تفکر داشته باشیم و نیز جنبه های مختلف، نگرش ساده‌انگارانه یا مغرورانه را از فکر ما دور می‌کند. به گونه ای که به دنبال اثبات اشتباه خود یا دیگری نیستیم، بلکه راهها و گزینه های مختلف را بررسی می کنیم. همچنین نگرش های خوبی، برای ما ایجاد می کند مثل: «تفکر یک مهارت است که هر کسی می تواند کسب و تقویت نماید» ویا این نگرش که” می توانم بهتر بیندیشم و پیشرفت کنم”. در استفاده جمعی از این ابزار نیز می توانیم تجربه کنیم که ما از تفکرمان جدا هستیم و نیز تجربه کنیم که همیشه حق با ما نیست! و دیگران ممکن است از زوایای دیگری به یک واقعیت فکر کنند و مسئله را با نگرش دیگری نیز ببینند، که اتفاقا نظر آنها نیز درست می باشد. و اینجاست که دیگر تعصب به خرج نمی‌دهیم و همیشه می گوییم: «به نظرمن …. با توجه به دانسته های من…».
 • یکی دیگر از فواید این ابزار این است که به علت کارکرد حجمی فکر و مغز که فرایند آن در لحظه فکر کردن، تمامی ابعاد مختلف موضوع (مثبت، منفی، راههای جالب، سوابق … ) با هم حضور پیدا می کنند به صورت سیستماتیک و زنده عمل می نماید که هر کدام وزن ومشخصه حق بودن خودشان را دارند که ممکن است باعث: ۱- گیجی ۲- انتخاب ناخودآگاه یکی از ابعاد بدون توجه به حضور ابعاد دیگر فکر می شود. ۳- هیچکدام را انتخاب نمی کنیم یا خودمان را همان فکرمان احساس می کنیم و یا … ولی ابزار تفکر تمامی موارد فوق را در نظر می گیرد و در زمان خاص خودش بررسی می کند.
 • یادآوری می شود که کل این ابزار، افکار موازی هستند که هر سلول یک فکر پیشرو است. یعنی هر سلول می تواند اطلاعاتش همچنان مستقل از افکار دیگر اضافه شود.
 • در این ابزارهفت سلول تفکر، ایستگاههای متفاوتی وجود دارد که ما در هر کدام از ایستگاهها (خانه ها) بدون توجه به دیگر ایستگاهها و سلول ها “فکر می کنیم” و بدون توجه به اینکه این تفکر چه تأثیر یا رابطه ای با سلول های دیگر دارد جواب تفکرمان را در همان سلول یادداشت می کنیم البته در نهایت برای درک و فهم و معرفت کلی به تمامی سلول ها توجه می نماییم. یعنی از روشمندی به بینش کلی و آگاهی کلی می رسیم و یا از بینش و درکی که از مسایل داریم به روشمندی و تفکیک عملی اجزاء سیستم تفکرمان دست می یابیم. یعنی در هر سلول یک تفکر در زمان مشخص. در سلول های رنگی که هر کدام با یک رنگ مشخص شده است. (تمامی سلول ها و طرح این ابزار توجه ابتکاری، الهام گرفته از کتاب شش کلاه تفکر نوشته مبتکر تفکر جانبی آقای ادوارد دبونو است که در اینجا برای کاربردی تر کردن ماهیت ابزار به جای کلاه از سلول استفاده کرده‌ام)